Tuni

© 1998 Tuni AB

 

Tuni - Din Partner i Halmstad

TUNI AB med huvudkontor i Halmstad i södra Sverige. 

Väletablerade på marknaden inom produktområdet trä. Produktportföljen innehåller produkter så som handtag till olika typer av skottkärror, blomsterspaljéer till trädgården i olika utförande och färger, blomsterlådor likaså. 

Specialemballage, lastpallar, pallkragar, speciallådor, utgör också en viktig del av portföljen.

Såväl våra kunder som leverantörer finns både inom som utom Sverige.

Våra starka sidor är den ständiga strävan för utveckling, idérikedom, snabb och personlig service och självklart en hög kvalitet och leveranssäkerhet.


Tuni AB
Box 845
SE-301 18  HALMSTAD
Tele: +46-(0)35-18 62 10
Fax:  +46-(0)35-18 62 55
E-mail: info@tuni.se
Blomsterspaljeer


Handtag